SUSUNAN STRUKTUR PENGURUS

TAKMIR MASJID NURUL FALAAH DESA KEDUNGPUJI

Masa hidmah 2014 s.d. 2019

 

PENASEHAT :

  1. Yuliono Irmawan, A.Md.             ( Pemdes )
  2. Kyai Mudasir                                 ( Tokoh Agama )
  3. Ustadz Yunus Anies                     ( Tokoh Agama )
  4. H. Syafi’i Sumarjo                        ( Tokoh Agama )
  5. H. Ahmad Suripno                       ( Tokoh Agama )
  6. H. Noor Suhada                           ( Tokoh Masyarakat )
  7. Partiman Adi Siswoyo                ( Tokoh Masyarakat )

 

PENGURUS HARIAN / TANFIDZIYAH

Ketua                                 :    Bambang Purwanto, S.Ag

Wakil Ketua                      :    Budiyono, S.Pd.

Sekretaris                          :    Saifudin, SE.

Bendahara                        :    1. Drs. H. Joko Winarto

2. Supeno, SE.

BIDANG-BIDANG

Bidang Organisasi dan Administrasi / Idaroh

Ketua                                                      :  Putut Ari Nugroho, S.Pd.

1.1  Seksi Perencanaan                             : Hardilan Achsani Meizi, S.Pd.

1.2  Seksi Administrasi                             : Tri Mulyaningsih, S.Pd.I

1.3  Seksi Informasi dan Dokumentasi : Dwi Indra Setiawan, Sumbut Raharjo

1.4  Seksi Usaha                                          : Abu Sholeh dibantu Ketua  RT dan RW di lingkungan RW I dan II

 

Bidang Pemakmuran / Imaroh

Ketua                                                       : Saryono

2.1  Seksi Peribadatan                               : Ahmad Subadri, H. Ahmad Suripno, Slamet Tarsunto

2.2  Seksi Pendidikan dan Dakwah        : M. Syuri, S.Ag., Muchyani, S.Pd., Anugerah Apriliani, S.Pd.

2.3  Seksi PHBI                                          : Misroji, S.Pd., Kusnun, S.Pd., Simon Raharjo

2.4  Seksi Sosial Kemasyarakatan          : M. Rusdi, S.Pd., Waluyo, Rohmat Kodiman

2.5  Seksi Perpustakaan                            : Jamilah, Rofiqoh Isna Rahmatika, A.Md., Brian Aji Hisif, A.Md.

 

Bidang Pemeliharaan / Riayah

Ketua                                                        : Bambang Susilo

3.1  Seksi Keamanan                                   : M. Paino, Bayu Dwiantoro

3.2  Seksi Pemeliharaan & Kebersihan   : Ahmad Sumedi, Tugimin, Muhtar, Sadi

3.3  Seksi Peralatan & Perlengkapan      :  Sumarno, Turasman, Permei Wiyanto